OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE - ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIENIA  – ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  

KIEROWNIK  GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEMIATYCZACH OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOCNICZE – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

1. Nazwa i adres jednostki :

GMINNY OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W SIEMIATYCZACH
17-300 SIEMIATYCZE, ul. KOŚCIUSZKI 88

2. Określenie stanowiska pracy

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

3. Wymiar czasu pracy:

Umowa o pracę  lub umowa zlecenie

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

Pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym

5. Wymagania obowiązkowe :


Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna posiadać:
a. Dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
b. Wykształcenie przynajmniej średnie oraz co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
c. obywatelstwo polskie.
d. pełną zdolność do czynności prawnych.
e. korzystanie w pełni z praw publicznych.
f. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
g. niekaralność za przestępstwa umyślne.

6. Wymagania dodatkowe:


a. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
b. Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
c. Wysoka kultura osobista
d. Nieposzlakowana opinia
e. Dyspozycyjność
f. Kreatywność, odporność na stres, odpowiedzialność, komunikatywność, dyskrecja, cierpliwość, empatia i umiejętność pracy z ludźmi, zaangażowanie, asertywność, nastawienie na rozwiązywanie problemów.
g. Przeszkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej.

7. Wymagane dokumenty:


a. CV ( curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
b. List motywacyjny.
c. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
d. Kopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.
e. Inne dokumenty o dodatkowych kwalifikacjach i umiejętnościach (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).

8. W chwili zatrudnienia wymagane będą :


a. Oświadczenie że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
b. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
c. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

9. Miejsce i termin złożenia dokumentów:


Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, ul. Kościuszki 88, I piętro,  pok. nr 6
lub. przesłać za pomocą poczty na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Tadeusza Kościuszki 88, 17-300 Siemiatycze
 

Termin do którego należy składać dokumenty: 5.03.2020  do godziny 15.00

 

KIEROWNIK GOPS W SIEMIATYCZACH

GRAŻYNA  JASZCZOŁT

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej adresowany jest do osób niepełnosprawnych. Pierwsza edycja programu będzie realizowana przez Gminę Siemiatycze od 1 marca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku....
czytaj dalej...

Ogłoszenie o zamówieniu na Specjalistyczne Usługi...

Ogłoszenie o zamówieniu na specjalistyczne usługi opiekuńcze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach ul. T. Kościuszki 88 (woj. podlaskie) NIP 544-13-202-16, REGON 050852690 tel. (85) 730-54-35, fax (85) 655-20-53,  adres poczty elektronicznej:...
czytaj dalej...

Ogłoszenia

  OGŁOSZENIE KIEROWNIKA  GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ 17-300 Siemiatycze, ul. 11-go Listopada 49 ogłasza nabór na stanowisko : pracownik socjalny Stanowisko pracy współfinansowane jest przez Unie Europejską w...
czytaj dalej...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

ul. Tadeusza Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
tel. 85-7305435,
tel./fax. 85-6552053

Licznik odwiedziń: 21672