PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"

Gmina  Siemiatycze wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemiatyczach, przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup leków.

Program adresowany jest do:

  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii może zadzwonić na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.

Numer Infolinii: 22 505 11 11

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która będzie polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby.

Koszty zakupów pokrywa Senior. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Seniorzy, którzy wymagają wsparcia mogą również skontaktować się bezpośrednio z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siemiatyczach pod numerem tel. 85 655 20 53, kom. 882 506 355, taka pomoc może być również zrealizowana w ramach programu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych: https://wspierajseniora.pl/

SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach uwrażliwia na osoby podszywające się za realizatorów tego zadania. W razie wątpliwości zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemiatyczach  tel. 85 655 20 53, 85 730 54 35 oraz kom. 882 506 355, 882 506 343


 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach

ul. Tadeusza Kościuszki 88
17-300 Siemiatycze
tel. 85-7305435,
tel./fax. 85-6552053

Licznik odwiedziń: 21676